Φαράγγι Ἀγάλης Δίρφυος

Μέ τό παρόν , ἡ ἱστοσελίδα Eviaweather  ἐγκαινιάζει μιά νέα σειρά ἄρθρων,τά ὁποῖα θά ἀναλύουν  περιπατητικές διαδρομές καί πεζοπορικές ἐξορμήσεις στήν Νῆσο Εὔβοια.Ἐπιθυμία καί στόχος τῶν συντακτῶν εἶναι,οἱ ἀναφορές αὐτές νά ἀποτελέσουν ἕνα χρήσιμο βοήθημα σέ ὅλους ὅσους ἀγαποῦν τήν Εὔβοια καί τήν ἐπισκέπτονται συχνά γιά νά ἀνακτήσουν τήν ἀπαφή μέ τήν φύση,τήν ὁποίαν,λόγῳ τῆς παραμονῆς τους στίς πόλεις,ἔχουν ἀπολέσῃ. Τά ἄρθρα βασίζονται σχεδόν κατ’ἀποκλειστικότητα στίς ἐμπειρίες καί τά βιώματα τοῦ συντάκτου τους καί σέ καμμία περίπτωση δέν ἐπέχουν θέση φυσιολατρικοῦ θέσφατου.Συνιστοῦν ἁπλῶς μία ἀπόπειρα ἀποτυπώσεως στήν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ,τῆς μακρᾶς καί πολυετοῦς πεσοπορικῆς καί ὀρειβατικῆς δραστηριότητος τοῦ γράφοντος,ὁ ὁποῖος ἀπό μικρό παιδί θυμᾶται τόν ἐαυτό του μέσα στά δάση καί τά βουνά τῆς περιοχῆς.Ζητῶντας τήν κατανόηση καί τήν ἐπιείκειά σας γιά τυχόν λάθη καί παραλείψεις,ἀναμένουμε καί τήν δική σας συμβολή καί ἀρωγή.

Στήν παρθενική μας ἀναφορά,τήν τιμητική του θά ἔχη τό ἀρκετᾶ γνωστό πιά Φαράγγι τῆς Ἀγάλης.Σίγουρα ἕνα ἀπό τά ὀμορφότερα τῆς Εὔβοιας καί ἐνδεχομένως καί τό μοναδικό στό ὁποῖο νά ἁρμόζῃ ὁ χαρακτηρισμός” Φαράγγι”.(Τό ἀποκαλούμενο εὐρέως ὡς ”φαράγγι τοῦ Δημοσάρη” στήν Βόρεια πλευρά τῆς Ὄχης περισσότερο σέ κοιλάδα προσιδιάζει.)Ἡ Ἀγάλη λοιπόν βρίσκεται στούς Δυτικούς Πρόποδες τῆς Δίρφυος,λίγο μετά τά τελευταῖα σπίτια τῆς κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί προσεγγίζεται πολύ εὔκολα ἀπό ἀσφάλτινους πλέον ὁδικούς ἄξονες.Φτάνοντας στό χωριό,ἀκολουθοῦμε τήν πινακίδα πρός ”Γήπεδο,Φαράγγι Ἀγάλης” καί μετά ἀπό περίπου 1 χιλιόμετρο στρίβουμε ἀριστερᾶ πρός τήν εἴσοδο τοῦ Φαραγγιοῦ,ἔχοντας μπροστά μας τόν μεγαλοπρεπῆ κῶνο τοῦ ὑψηλότερου βουνοῦ τῆς Εὔβοιας.P1080327[1]P1080328[1]Ὁ ἀμαξωτός δρόμος τελειώνει δίπλα σ’ἕνα τσιμεντένιο ἀντλιοστάσιο πού ὑδροδοτεῖ τήν γειτονική κοινότητα τοῦ Πάλιουρα,ὅπου καί ἀφήνουμε ὑποχρεωτικᾶ τό αὐτοκίνητο μας.Ἀπό τό σημεῖο αὐτό ξεκινᾷ καί ἡ πεζοπορική μας διαδρομή,ἡ ὁποία κινεῖται πάνω σέ μονοπάτια καί σέ ἐγκαταλελειμμένους χωματόδρομους πού εἶχαν στό παρελθόν διανοιγῇ γιά τήν ἀπόληψη τῶν ὑδάτων τῶν πηγῶν τοῦ Φαραγγιοῦ.Αὐτό πού σίγουρα κερδίζει καί ἐντυπωσιάζει τόν ἐπισκέπτη εἶναι τό πλουσιώτατο οἰκοσύστημα τῆς περιοχῆς καθώς καί τό ἰδιαίτερο μικροκλίμα πού τό συνοδεύει.P1080323[1]Ἀπόδειξη τῶν ξεχωριστῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν εἶναι τό γεγονός πώς παρά τό χαμηλό ὑψόμετρο τῆς διαδρομῆς(ἡ ἀφετηρία βρίσκεται στά 250 περίπου μέτρα),κάνουν σποραδικᾶ τήν ἐμφάνισή τους ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς πορείας μας μεμονωμένα ἄτομα κεφαλληνιακῆς ἐλάτης(Abies Cephalonica),φαινόμενο σπανιώτατον!Τήν ποικίλη χλωρίδα συμπληρώνουν ἡ Χαλέπιος Πεύκη(Pinus Halepensis),ἡ ὁποία καί σχηματίζει ἐκτεταμένα δάση μέσα καί γύρω ἀπό τό φαράγγι,ὁ Πλάτανος(Platanus Orientalis),ἡ Ἀριά(Quercus Ilex),ἡ Δάφνη(Laurus Nobilis) καί ἡ κουτσουπιά(Cercis Siliquastrum),ἡ ὁποία ἀπαντᾶται σέ ἀρκετές τοποθεσίες στίς σάρες καί τίς ἐν γένει βραχώδεις ἐξάρσεις.Ἐπίσης στά χαμηλότερα σημεῖα καί ὡς τμῆμα τῆς ὑδροχαροῦς,ὑδρόφιλης καί παρόχθιας βλάστησης,εὐδοκιμοῦν εἴδη ὅπως ἡ πικροδάφνη(Nerium Oleander) καί ἡ ἰτιά(Salix salix),ἄν καί τό τελευταῖο εἶδος  γίνεται ὅλοένα καί σπανιώτερο.Τέλος,στό ἐπάνω τμῆμα τοῦ Φαραγγιοῦ,ὅπου ἐπικρατεῖ περισσότερη δροσιά καί ὑγρασία,ὁ γράφων ἔχει ἐντοπίσῃ καί ἐξακριβώσῃ τήν παρουσία μεμονομένων ἀτόμων Μαύρης Πεύκης(Pinus Nigra)καί Καστανιᾶς(Castanea Sativa),σέ μικρές  συστάδες. Ἀλλά ἐνῷ ἡ χλωρίδα εἶναι πραγματικᾶ τόσο πλούσια,ἄλλο τόσο φτωχή καί ”ἀδιάφορη”εἶναι ἡ πανίδα τῆς περιοχῆς,ἀποτελούμενη κυρίως ἀπό ἀλεποῦδες,λαγούς,ἀσβούς,νυφίτσεςκαί ἀπό μικρά κοπάδια ἀγριοκάτσικων,τά ὁποῖα ὅμως ἐκπλήσσουν τόν ὁδοιπόρο μέ τίς κάθετες ἀναρριχήσεις τους πάνω στούς ἀπόκρημνους βράχους.

Αὐτά ὤς μία γενική εἰκόνα.Ἐπιστρέφοντας τώρα στήν περιγραφή τῆς διαδρομῆς,εἴκοσι λεπτά περίπου μετά τήν ἔναρξη,προσεγγίζουμε τό στενότερο σημεῖο τοῦ Φαραγγιοῦ,μέ τό μονοπάτι νά κινῆται στήν βάση τῶν κάθετων βράχων καί τό φυσικό ἀνάγλυφο νά προκαλεῖ δέος!P1080321[1]P1130215[2]P1080314[1]Ἀμέσως μετά, τό εὖρος τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων ἀνοίγει καί βρισκόμαστε μπροστά στή συμβολή τῶν δύο ἐποχικῶν ῥευμάτων πού σχηματίζουν τό χείμαρρο πού διαρρέει τό Φαράγγι.P1130219[1]P1130224[1]Τό κάθε ῥυάκι βγαίνει ἀπό ξεχωριστή στενωπό,μέ τόν ἀριστερό τομέα(τόν ὁποῖον καί θά ἀκολουθήσουμε)νά ἔχῃ πάντα τό περισσότερο νερό.Ὅσον ἀφορᾷ τήν δεξιά στενωπό,αὐτή εἶναι γνωστή γιά τήν ὔπαρξη στό ἐσωτερικό της,τῆς σπηλιᾶς”Βοϊδοκλέφτρας”.Στήν σπηλιά αὐτήν,ἀνεκαλύφθησαν ἀπό ντόπιο βοσκό στά μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνος,μεγάλης ἀξίας ἀρχαιολογικά εὑρήματα,ἀναγόμενα στήν Νεολιθική Ἐποχή.Ὡστόσο,δέν θά σᾶς πρότειναμε νά ἐπιχειρήσετε νά τήν ἐπισκεφθῆτε!Ἄν καί στά φυλλάδια ἡ διαδρομή ἐμφανίζεται ὡς σεσημασμένη,στήν πραγματικότητα τά σημάδια ἐξαφανίζονται ἀπό ἕνα σημεἶο καί μετά,καί ὁ ἐπισκέπτης κινεῖται στά τυφλά!Ὁ γράφων,σέ μία πρό ἐτῶν ἀπόπειρα του νά ἐπισκεφθῇ τήν σπηλιά,οὔτε αὔτήν κατάφερε νά βρῇ,καί ἔχασε τό ἕνα του παποῦτσι μέ ἄποτέλεσμα νά φθάσῃ στήν ἔξοδο ὠς ἄλλος …μονοσάνδαλος Ἰάσων!

Παίρνοντας λοιπόν τόν ἀριστερό τομέα τοῦ Φαραγγιοῦ,τό μονοπάτι κινεῖται παράλληλα μέ τόν ῥοῦ τοῦ ποταμοῦ 523366_4011683068818_1943529392_n[1]P1130235[1]καί ἡ πορεία γίνεται πάνω στά…ὑπολείμματα τῶν ἔργων ἀναπλάσεως,πού εἶχαν λάβῃ χώρα ἐν ἔτει 2008 καί δέν ἄντεξαν παρά μόνον γιά …ἕνα χρόνο.Διότι τό 2009,ἡ φοβερή ἐκείνη πλημμύρα τοῦ Σεπτεμβρίου,διέλυσε στό διάβα της ὅ,τι βρῆκε(πρόχειρα καί εὐτελῶς κατασκευασμένο οὔτως ἤ ἄλλως)καί ἄφησε πίσω τής πέτρες καί ξύλα ”ἀτάκτως ἐρριμμένα”!Προχωρῶντας στά ἄδυτα τοῦ Φαραγγιοῦ,τό μονοπάτι γίνεται γιά λίγο ἔντονα ἀνηφορικό,μέχρι τήν τοποθεσία ”Ἀρκουδόβρυση”,ὅπου στά ἀριστερᾶ μας συναντοῦμε μιά βρύση κάτω ἀπό τεράστια πλατάνια.Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τό νερό πού περισσεύει ἀπό τό ὐδραγωγεῖο πού βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα στό μονοπάτι.Ἄμέσως μετά,φθάνουμε στόν χῶρο ἀναψυχῆς μέ τήν ὀνομασία ”Κρυόβρυση”.Ἐκεῖ θά βροῦμε παγκάκια καί μία πετρόχτιστη βρύση μέ παγωμένο νερό.(Οἱ ὑποδομές αὐτές ἀποτελοῦσαν τμῆμα τῶν Ἔργων Ἀνάπλασης καί δέν ὑπῆρχαν πρό τοῦ 2008).Τό μέρος εἶναι πραγματικᾶ εἰδυλλιακό!Ἀξίζει νά ἀναφερθῇ πώς σἐ αὐτό τό σημεῖο,τό ποτάμι τοῦ Φαραγγιοῦ ἔχει νερό χειμῶνα-καλοκαῖρι,χάρις σέ μία πηγή πού ἀναβλύζει 100 μέτρα πιό πάνω μέσα στήν κοίτη.Ὁ  δέ μικρός καταρράκτης πού σχηματίζει, ἔχει σίγουρα ἀποτυπωθῇ σέ πολλές φωτογραφικές μηχανές!533755_4011683868838_1037783079_n[1] Ἀφήνοντας τήν μαγευτική αὐτήν τοποθεσία,συνεχίζουμε νά κινούμεθα ἐκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ,πότε δεξἶᾶ καί πότε ἀριστερᾶ του γιά περίπου ἕνα τέταρτό.Μετά τό μονοπάτι ἀφήνει πλέον ὀριστικᾶ τίς ὄχθες τοῦ χειμάρρου καί στρίβει δεξιᾶ παίρνοντας ὔψος66749_4011680748760_1304453036_n[1](Ἀκριβῶς στό σημεῖο πού ἐγκαταλείπουμε τό ποτάμι,ὑπάρχει πηγή δυσδιάκριτη στήν ἀριστερή ὄχθη,πού βγαίνει μέσα ἀπό ἔνα βράχο).Τό τοπίο πλέον ἀλλάζει.Τά βαθίσκιωτα πλατάνια παραχωροῦν τήν θέση τους ἀρχικᾶ στά πεῦκα καί κατόπιν στά ἔλατα.560124_4011682708809_842570668_n[1]564576_4011681068768_1136986012_n[2]P1080286[1]548390_4011682508804_1430251451_n[1]P1080292[1]P1080293[1]Σέ μία χαρακτηριστική φουρκέτα στά ἀριστερᾶ τοῦ μονοπατιοῦ ἀναβλύζουν ἀπό τό Φθινόπωρο μέχρι καί τόν Μάιο πολλά πηγαῖα νερά.Τό σημεῖο,πού ὁμοιάζει πρός τίς πηγές τῆς Κολέθρας καί Φλέγας Βρύσεως,εἶναι πανέμορφο,ἀλλά δύσκολα ἐντοπίσιμο χωρίς κάποιον γνώστη τῆς περιοχῆς.

Συνεχίζοντας,εἰσβάλλουμε πλέον σέ ἀμιγές ἐλατοδάσος μέ μεμονωμένα ἄτομα γιουνίπερου,πού κακῶς συγχέονται μέ κέδρους.Ἀπό τά ξύλινα σκαλοπάτια τοῦ μονοπατιοῦ δέν ἔχουν ἀπομεινῃ παρά ἐλάχιστα,πάνω στά ὁποῖα πατάμε μέ προσοχή διότι τά περισσότερα ἔχουν σαπίσῃ καί θρυμματισθῇ.Διασχίζοντας ἐλατοσκέπαστες πλαγιές καί λιβάδια ὑπό-ἀλπικοῦ τύπου καί προσέχοντας τά κόκκινα σημάδια στά δένδρα καί τούς βράχους φθάνουμε μετά ἀπό λίγο στό τέλος τῆς περιγραφόμενης διαδρομῆς,στήν ἀπείρου κάλλους τοποθεσία ”Κράτια”(τά,οὐδέτερο).Σῆμα κατατεθέν της,ἡ πηγή μέ τό εὔγευστο καί παγωμένο νερό καί φυσικᾶ ὁ τρίδυμος!!!!!γιγαντιαῖος πλάτανος πού τήν σκιάζει.P1080296[1]533567_4011682228797_1624590449_n[1]535914_4011681108769_946638539_n[1] P1080288[1]Πληροφοριακᾶ,νά ἀναφέρω πώς δυνητικᾶ ἡ πορεία μπορεῖ νά συνεχισθῇ μέσῶ δύο μονοπατιῶν πού ἔχουν τήν ἐκκίνησή τους στά Κράτια.Τό ἕνα μετά ἀπό δύσκολη καί ἐξαντλητική ὁδοιπορία καταλήγει στήν θέση”Λεῖρι”,στό Ὀρειβατικό Καταφύγιο τῆς Δίρφυος.Τό δεύτερο,ἀκολουθεῖ ἀριστερόστροφη πορεία καί μετά ἀπό δύο ὧρες περίπου τερματίζεται στήν Ῥάχη Τσεργῶν,γιά ὅσους γνωρίζουν.

Ὅμως κάπου ἐδώ,ἠ περιγραφή μας ἔφθασε καί αὐτή στό τέλος της!.Ἐπιφυλασσόμεθα προσεχῶς γιά περισσότερες συγκινήσεις καί πεζοπορικές περιπέτειες!

 

Σημείωσις:Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσῃ τόν ἀνήσυχο φυσιοδίφη καί φίλο τῆς ἱστοσελίδος Ἄγγελο Βλάχο,γιά τήν εὐγενῆ καί ὁλοπρόθυμη παραχώρηση τοῦ ὡς ἄνω φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ.Οἱ φωτογραφίες οἰ φέρουσες τό ὁμώνυμο λογότυπο,ἀνήκουν στόν φίλο Ἄγγελο καί ἀποτελοῦν πνευματική ἰδιοκτησία του.Οἱ ὑπόλοιπες προέρχονται ἀπό τό ἀρχεἶο τοῦ συντάκτου.

 

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: